Agenda RSS

De RSS feed kan niet gelezen worden.

Meer bijeenkomsten »

Peiling

De nieuwe VAART!website...

Nu online

0 Vaartleden 83 Gasten

Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Bieten blijven voor ruim een kwart in het schip

20-06-2005

ROTTERDAM 20/6 - De suikerbieten vanuit laadplaats Born gaan ook de komende bietencampagne per schip naar de fabriek. Niet naar Puttershoek, die fabriek werd vorig jaar gesloten, maar naar Dinteloord. Gerard Kester van Kantoor Binnenvaart schrijft in Magazine Binnenvaart dat het naar verwachting gaat om 220.000 tot 250.000 ton bieten. Om het schema van laden, varen en lossen sluitend te kunnen krijgen zijn ongeveer twaalf schepen van 1000 tot 1200 ton nodig. Het werk wordt gedaan door contractanten van NPRC/TAS, de samenwerkingsverbanden die de campagnevloot sinds 1999 organiseren.

In Magazine Binnenvaart vertelt Kester dat het bericht over de sluiting van Puttershoek woensdag 22 december 2004 ook voor hem kwam 'als een donderslag bij heldere hemel'. In de laatste campagne brachten 40 schepen met een totaal laadvermogen van zo'n 50.000 ton ongeveer 950.000 ton bieten naar Puttershoek. 'Een flink stuk vervoer, een aanzienlijke bron van inkomsten en een capaciteitsbeslag dat ongetwijfeld ook invloed had op de rest van de binnenvaartmarkt', schrijft Kester.

TAS (Trans Aqua Services) en NPRC zijn intensief betrokken bij de afweging van de SuikerUnie voor aanvoer richting Groningen en/of Dinteloord. 'Wij wisten dat het niet makkelijk zou worden omdat Groningen en Dinteloord feitelijk geen losfaciliteiten hebben en geheel ingericht zijn op aanvoer via de weg. [...] Gelukkig blijft Born vooralsnog open', schrijft Kester. De bietencampagne duurt naar verwachting van begin september tot eind december.

Zie ook:

Het bietenlaadpunt Oude Zeug van Suikerunie is in maart gesloten. Wat er met het verlaadpunt, dat decennia in bedrijf is geweest, gaat gebeuren, is volgens het Noordhollands Dagblad niet bekend. Na sluiting van 'Puttershoek' gaan de bieten uit de Noordkop voor verwerking naar Groningen. Volgens de nieuwe bietenlogistiek is vervoer over de weg goedkoper dan per schip.
Transport-coördinatior Chiel-Jan Vries in het NHD: ,,Een bezwaar is ook dat Groningen geen echte kade heeft waar schepen kunnen afmeren.'' Volgens Vries werd in campagne 2004 275.000 ton bieten via Oude Zeug verscheept. Sinds zes jaar wordt gewerkt met trailers met kippers van aluminium, waar bruto circa 35 ton bieten ingaat.

Verlies 135 arbeidsplaatsen
Bij deze keuze Puttershoek te sluiten is voor Suiker Unie de geografische positie van de bietentelers ten opzichte van die van de suikerfabrieken doorslaggevend geweest. Door de voorgenomen sluiting komen 135 arbeidsplaatsen te vervallen. De inzet van Suiker Unie is herplaatsing van medewerkers van suikerfabriek Puttershoek. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door oudere werknemers, ook die van andere locaties, te laten uitstromen, meldt de suikerproducent.

Met het stopzetten van de suikerproductie in Puttershoek richt Suiker Unie zich op het verder verbeteren van de efficiëntie, mede onder invloed van de effecten van het veranderende suikerbeleid binnen de Europese Unie. Dit voorziet, volgens de huidige voorstellen, in een hervorming van de suikermarktordening en kan betekenen dat de bieten- en suikerprijs zullen worden verlaagd.
Het Europese suikerquotum kan eveneens afnemen en daarmee ook het bietenareaal. Beperking van de export naar buiten de EU en vergroting van suikerimporten vanuit derde landen zullen deze afname versterken.
Als gevolg van het Europese beleid komt voor de Nederlandse suikerproducent de marge onder druk. Hierdoor moet stijging van de kosten, waaronder arbeidskosten en milieulasten, door efficiëntieverbetering worden opgevangen.

De gevolgen van mogelijk sterke prijsverlaging en quotumdaling in de toekomst zijn niet langer te compenseren door geleidelijke efficiëntiemaatregelen. Sluiting van de suikerfabriek in Puttershoek is noodzakelijk vanuit het oogpunt van continuïteit van Suiker Unie op langere termijn.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.