Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Renovatie van Kolksluis Zwartsluis bijna afgerond

17-03-2007

ZWARTSLUIS 17/3 - Nadat Rijkswaterstaat de afgelopen anderhalf jaar al diverse opknapbeurten aan de verpauperde en ook niet meer functionerende Grote Kolksluis in Zwartsluis liet uitvoeren, staan nu de laatste renovatieklusjes voor de deur.

Zie ook:

Om de sluis weer een rol te geven in de waterhuishouding tussen Zwarte Water en Meppelerdiep zijn nog enkele aanpassingen nodig. Daarnaast heeft de gemeente Zwartewaterland plannen in het gebied rond de sluis in voorbereiding. Om belangstellenden een totaalbeeld te geven van alle ontwikkelingen houden Rijkswaterstaat en de gemeente komende maandag (19 maart) een informatiebijeenkomst in hotel Roskam in Zwartsluis. Naast tekst en uitleg over de Kolksluis kunnen aanwezigen informatie krijgen over de plannen 'Zwarte Waterlint', de bouw van een nieuwe schutsluis in het Meppelerdiep en toekomstige inrichting van de Havendijk.

Anderhalf miljoen
Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat stelde december 2005 1,5 mln euro beschikbaar voor de renovatie. De minister kwam daarmee tegemoet aan de wens van CDA-Kamerlid Van Hijum, die hiervoor een amendement had ingediend bij de behandeling van de verkeersbegroting. De CDA’er had verwacht dat het mogelijk zou zijn om de sluis nog voor de sleepbootdagen van 2006 te renoveren, maar dat is niet gelukt.

Het CDA vroeg al eerder aandacht bij de minister voor het achterstallige onderhoud van de kolksluis, onder meer voorafgaand aan de sleepbootdagen in 2004. Doordat Rijkswaterstaat de sluis de afgelopen jaren heeft verwaarloosd, kan deze niet meer worden bediend. Het CDA stoort zich er bovendien aan dat Rijkswaterstaat de omgeving van de sluis laat verloederen. Volgens de minister kost de totale aanpak 1,5 miljoen, maar deze had voor haar geen prioriteit. "Het wordt hoog tijd dat minister Peijs haar verantwoordelijkheid neemt", stelde de Zwolse parlementairiër Van Hijum eerder.

Het CDA wil bovendien dat minister Peijs zo snel mogelijk aan de slag gaat met de aanleg van de keer/schutsluis in het Meppelerdiep. De kolksluis verliest hierdoor grotendeels zijn functie voor de scheepvaart bij laag water, en kan op termijn worden overgedragen aan de gemeente. Het CDA vindt dat deze overdracht alleen kan plaatsvinden als de kolksluis in goede staat is.CDA: 'Keersluis Zwartsluis publiek-privaat uitvoeren'


ZUTPHEN 31/3/05 - Het CDA wil dat Rijkswaterstaat onderzoekt of infrastructurele projecten in de regio Oost sneller uitgevoerd kunnen worden door publiek-private samenwerking. Dit stelt woordvoerder en Tweede Kamerlid Eddy van Hijum vandaag tijdens een congres van de regio Oost van Bouwend Nederland te Zutphen.

Het CDA denkt bijvoorbeeld aan de keersluis Zwartsluis in de vaarweg Meppel-Ramspol of de verbetering van de N50 (Ramspolbrug en wegvak Ramspol-Ens). Het gaat om projecten waarvoor de rijksoverheid wel geld heeft gereserveerd, maar dat pas rond 2010 of nog later beschikbaar komt. Door het bedrijfsleven intensief bij het ontwerp, de uitvoering en de financiering te betrekken kan de uitvoering mogelijk eerder beginnen. Voorwaarde is dan wel dat ook ruimtelijke en aanbestedingsprocedures snel worden doorlopen.
In de top vijf vaarwegknelpunten van het Centraal Overleg Vaarwegen staat de keersluis Zwartsluis bovenaan. Bij hoog of laag water op het IJsselmeer stremt de keersluis de vaarweg naar Meppel volledig. Volgens het COV is de bouw van een tweede sluishoofd noodzakelijk, zodat ter plaatse geen stremmingen meer ontstaan. Het COV vindt de huidige planning van Verkeer en Waterstaat voor het oplossen van het knelpunt (na 2008) veel te laat.

Afspraken over financiële risico's
Het CDA vindt dat de overheid het bedrijfsleven veel intensiever bij bouwprojecten moet betrekken. Hierdoor kunnen de kennis en de creativiteit van bedrijven beter worden benut. Door private voorfinanciering (banken, beleggers) kan de uitvoering worden versneld. Wel moeten er bij publiek-private samenwerking duidelijke afspraken worden gemaakt over de verdeling van de financiële risico’s. Deze mogen niet eenzijdig op de overheid en daarmee op de belastingbetaler worden afgewenteld.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.