Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Total Cost of Ownership in de Maritieme Industrie

13-10-2005

HME slaat brug tussen theorie en praktijk
ROTTERDAM 13/10 persbericht HME - Op 7 en 8 december 2005 verzorgt Holland Marine Equipment (HME) in samenwerking met Bucomar, I.E.S. Asset Management en Techno Fysica de workshop 'Total Cost of Ownership in de Maritieme Industrie'. Deze workshop is specifiek gericht op de dagelijkse praktijk van reders, ontwerpers en maritieme toeleveranciers. Het geeft op pragmatische wijze inzicht in principes en toepassingen, waarmee strategieën kunnen worden uitgestippeld die bij het eigen bedrijf passen.

Door toepassing van Total Cost of Ownership (TCO ofwel 'wat kost het schip mij gedurende de tijd dat ik het bezit') kunnen reders objectief onderbouwde beslissingen nemen ten aanzien van wel of niet aanschaffen van een schip of scheepssysteem. Tevens kan men tijdens de exploitatie objectief bepalen wanneer het kosteneffectief is om een schip te dokken voor onderhoud of conversie.

Faalrisico's
TCO kan niet los worden gezien van kennis van de wijze waarop systemen aan boord kunnen falen, de risico's die hierbij kunnen ontstaan en de mogelijkheden om het falen met onderhoudsmaatregelen te voorkomen. Zorgvuldig registreren van onderhoudshistorie is daarom van belang om beslissingen te kunnen onderbouwen. Maritieme toeleveranciers kunnen hiermee onderhoudskosten verlagen en reders dus weer beter van dienst zijn. Aandacht voor onderhoud tijdens het ontwerp (Design to Maintain) leidt namelijk tot minder storingen waardoor beschikbaarheid en benuttinggraad van het schip/systeem toeneemt. De voortvloeiende lagere exploitatiekosten verbeteren daarmee de concurrentiepositie van de scheepseigenaar.

Met het toenemen van de technische complexiteit aan boord en het varen met kernbemanningen neemt het belang van Total Cost of Ownership en Design to Maintain in de maritieme wereld toe. Uit eerder door HME georganiseerde symposia, is gebleken dat er veel interesse is, maar dat er ook grote onbekendheid bestaat over TCO.

'Het is daarom dat zowel reders als ontwerpers en producerende partijen in deze workshop kunnen en eigenlijk moeten participeren', verteld Nick Wessels van HME. 'Gezamenlijk meer kennis over deze onderwerpen ontwikkelen en opdoen zorgt er uiteindelijk voor dat de gehele Nederlandse maritieme industrie nu en in de toekomst betere, duurzamere én efficiëntere schepen c.q. systemen kan ontwerpen, bouwen én exploiteren. Daar is iedereen bij gebaat!'

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Holland Marine Equipment
(T: (010) 44 44 333 of E: nw@hme.nl) of download het inschrijfformulier op www.hme.nl bij Events.

Holland Marine Equipment
De vereniging Holland Marine Equipment vertegenwoordigt de Nederlandse maritieme toeleveranciers door versterking van het kwaliteitsimago, stimulering van innovatie en bundeling van know-how. De 185 aangesloten ondernemingen zijn actief als maritiem installateur, toeleverancier van maritieme apparatuur en componenten, maritiem dienstverlener of als scheepsreparateur en zijn samen goed voor een jaarlijkse omzet van circa € 1,7 miljard.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.