Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Peijs vraagt concrete klachten van schippers over Franse 90 dagen beperking

23-11-2005

DEN HAAG 23/11 - 'Mocht inderdaad blijken dat de maatregel niet toelaatbaar is, dan zal via SOLVIT getracht worden het probleem informeel en op korte termijn op te lossen', antwoordt minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) op schriftelijke vragen van de CDA-Tweede Kamerleden Eddy van Hijum en Roland Kortenhorst over de Franse beperkingen voor buitenlandse binnenvaartschepen. Peijs wil desnoods een inbreukprocedure starten via de Europese Commissie.

De Scheepvaartkrant meldde 19 oktober dat schepen van buiten Frankrijk daar maximaal 90 dagen per jaar hun diensten mogen aanbieden, en daarboven worden geweerd of beboet. De krant citeerde Christiane Hensen-Boets van het motorschip 'Christiane'. Haar bevrachter in Zuid-Frankrijk werd plotseling geconfronteerd met dit probleem. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat er eventueel iets tegen gedaan kan worden, maar alleen aan de hand van concrete klachten van schippers.

Van Hijum en Kortenhorst vroegen de minister in hoeverre, gelet op het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de EU, een maatregel als het sluiten van de Franse vaarwegen voor buitenlandse aanbieders toelaatbaar is. Dat is de minister op voorhand niet geheel duidelijk, schrijft zij. 'Het probleem lijkt samen te hangen met de interpretatie van artikel 5 van Verordening 3921/91, die niet toelaat dat lidstaten nieuwe feitelijke belemmeringen introduceren op de vrijheid tot het verrichten van diensten.'

Het Crash Team Oneerlijke Concurrentie van het ministerie van Economische Zaken is op de hoogte van de kwestie, meldt minister Peijs. Maar omdat het gaat om de toepassing van Europese interne markt regels, zullen eventuele klachten van ondernemers in nauw contact met het SOLVIT, een Europees netwerk dat toeziet op correcte toepassing van Europees recht, worden behandeld. Het Nederlandse SOLVIT Centre ressorteert onder Economische Zaken. Peijs schrijft dat momenteel via de brancheorganisatie wordt nagegaan of over de kwestie concrete klachten bestaan op basis waarvan SOLVIT in actie kan komen.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.