Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Europese Commissie legt scheepvaartkartel definitief aan banden

01-07-2008

BRUSSEL 1/7 - De Europese Commissie heeft vandaag strikte richtlijnen gepubliceerd, gericht op het tegengaan van prijsafspraken tussen scheepvaartmaatschappijen. De publicatie volgt op het eerdere besluit van de Europese Commissie om kartelvorming door rederijen vanaf 17 oktober 2008 te verbieden.

EVO had bij de Commissie erop aangedrongen om het maken van prijsafspraken door rederijen aan banden te leggen en is dan ook verheugd met het uiteindelijke resultaat. 'De huidige mededingingsregels die voor iedere industrie gelden, moeten immers ook worden toegepast op de sector van rederijen. Met deze publicatie komt na een decennialange strijd eindelijk een einde aan het laatste Europese kartelbolwerk', aldus de verladersorganisatie in een reactie.
 
De rederijen hadden eerder aangegeven dat zij onderling gegevens willen kunnen uitwisselen over bijvoorbeeld marktinformatie, beschikbare capaciteit, ladingvolumes en toeslagen. Uit de vandaag gepubliceerde richtlijnen blijkt dat voor de Commissie het uitwisselen van informatie over dit soort zaken in geen geval mag leiden tot beperking van concurrentie.
 
EVO wijst erop dat de bewijslast bij de rederij dient te liggen en niet bij de verlader. 'Het is voor verladers namelijk praktisch onmogelijk om bewijslast te verzamelen over prijsafspraken, terwijl dit voor rederijen veel eenvoudiger is.' EVO vindt dat als de bewijslast niet expliciet bij de rederijen wordt gelegd, de duidelijk opgestelde richtlijnen alsnog een wassen neus worden.

EVO heeft de Europese Commissie eerder via de European Shippers’ Council (ESC) en het Global Shippers Forum (GSF), het overlegorgaan tussen de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse verladersorganisaties, laten weten dat iedere mogelijkheid om prijsgevoelige informatie uit te wisselen, moet worden uitgesloten.

Zie ook:


Wortmann: Duidelijkheid voor zeevaart bij afschaffen conferences

BRUSSEL 15/2/06 - Het afschaffen van lijnvaartconferences in de zeevaart, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld, vraagt om duidelijke richtsnoeren zodat de sector weet waar men aan toe is en er geen vacuüm ontstaat. Dat stelt CDA-Europarlementariër Corien Wortmann, die in de economisch en monetaire commissie van het parlement is benoemd tot rapporteur over mededingingsregels in de zeevaartsector.

Het zeevervoer is door middel van Verordening 4056/86 vrijgesteld van de algemene mededingingsregels. Hierdoor kunnen lijnvaartconferences onderling prijsafspraken maken. De Europese Commissie wil deze Verordening nu intrekken, zodat de groepsvrijstelling voor conferences niet langer van toepassing is. Tegelijkertijd wil de Commissie de uitzonderingsbepalingen die er nu nog bestaan voor de wilde vaart en cabotage intrekken. Op deze twee terreinen gelden weliswaar de mededingingsregels maar zijn er geen instrumenten om deze te implementeren en/of te handhaven.

'Het afschaffen van het conference-systeem betekent een grote verandering voor de sector en de discussie hierover verloopt dan ook niet zonder slag of stoot', heeft Wortmann gemerkt. Het Parlement zal in de adviesprocedure zijn visie geven op dit wetsvoorstel. 'Ik ben van mening dat indien de Verordening wordt ingetrokken er duidelijke richtsnoeren moeten worden opgesteld zodat de sector weet waar men aan toe is en er geen vacuüm ontstaat. De discussie over dit onderwerp start eind maart, dan zal ik ook mijn ontwerpverslag presenteren.'

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.