Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Bijna 2.500 binnenschippers met GMP-certificatiecontract

19-01-2007

WAGENINGEN 19/1 - Van de ongeveer 4.000 schippers die zich hadden aangemeld voor het GMP+ Hygiënecodeboek, zijn er volgens het Productschap Diervoeder (PDV) bijna 2.500 overgebleven die een contract hebben afgesloten met een certificatie-instelling. Alleen zij mogen diervoeders en voedergrondstoffen per binnenvaartschip vervoeren.

Van de om precies te zijn 2.485 schippers, zijn er inmiddels 75 geverifieerd en gecertificeerd volgens de Hygiënecode binnenvaart van de GMP+-standaard binnenvaarttransport voedermiddelen. Uiterlijk 1 juli 2007 moeten de overige schippers zijn geverifieerd en zo mogelijk gecertificeerd. De schippers die officieel zijn goedgekeurd voor de Hygiënecode binnenvaart van het Productschap Diervoeder zijn te vinden via een database van het productschap. Met de Hygiënecode voldoen de schippers aan de wettelijke verplichtingen van de Europese Diervoederhygiëneverordening. Schippers die (grondstoffen voor) diervoeders willen vervoeren, moeten volgens GMP+ uiterlijk 1 juli 2007 aantoonbaar werken volgens de code.

Na de goedkeuring blijft de certificatie twee jaar geldig. Voor verlenging van de code is daarna een nieuwe goedkeuring nodig. De schippers die diervoeders vervoeren en GMP+-gecertificeerd zijn, komen onder meer uit Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Oost-Europa.

Uiterlijk 1 juli 2006 moesten schippers voor de certificatie een contract afsluiten met een certificatie-instelling. Dat contract gaf een voorlopige goedkeuring voor de Hygiënecode. Deze status is om te zetten in een definitieve goedkeuring na een inspectie door de certificatie-instelling.

Gecertificeerde schippers zijn te vinden in de database van het PDV, via http://bcd.pdv.nl/pdv/ (zoeken op de standaard GMP B 4.3 Hygiënecode Binnenvaart).
Gecontracteerde schippers zijn te vinden via Gecertificeerde bedrijven onder Overige documenten.


Veerman (LNV) weigert handtekeningen ASV tegen Hygiënecodeboek

DEN HAAG 25/7/06 - Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) weigert de handtekeningen in ontvangst te nemen die de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) heeft verzameld in een actie tegen het functioneren van het Hygiënecodeboek van het Productschap Diervoeders. De minister gaat er niet over, zegt hij. Het GMP+-systeem is eigendom van het PDV en staat los van de Kaderwet Diervoeders. Veerman raadt de ASV aan met het PDV te overleggen over 'een hygiënecode waar uw leden wel mee uit de voeten kunnen'.

In zijn antwoord aan de ASV (en in afschrift aan de Tweede Kamer) legt Veerman uit dat alleen de Kaderwet Diervoeders ondernemers verplichtingen oplegt. Wie diervoeders wil vervoeren moet geregistreerd zijn bij de Voedsel- en Waren-Autoriteit (VWA) en voldoen aan de eisen van de Kaderwet diervoeders en de diervoederhygiëneverordening. Omdat PDV als brancheorganisatie bedrijven daarin wil assisteren is de hygiënecode diervoeders binnenvaart opgesteld. De code wordt door de VWA officiëel erkend en omdat de PDV het al doet hoeven schippers zich niet apart bij de VWA te registreren. Wie zich niet bij PDV wil registreren zal eigen maatregelen moeten nemen om aan de Kaderwet diervoeders en de diervoederhygiëneverordening te voldoen.

In plaats van PDV had het volgens minister Veerman ook een andere organisatie kunnen zijn. Hij wijst erop dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hygiënecode heeft goedgekeurd voor de binnenvaart gericht op levensmiddelen. De eigenaar van deze hygiënecode is het Centraal bureau voor Rijn en binnenvaart.

Kosten en papierwinkel
Zaterdag 18 maart was de algemene ledenvergadering van de ASV, 's middags was de vergadering openbaar met als enige onderwerp: 'Hoe denkt u over de hygiënecode in de binnenvaart?' De uitkomst was: we zijn tegen de kosten en de papierwinkel die het PDV ons oplegt.

Het ASV-bestuur besloot daarom een uitgebreide peiling te gaan houden onder de schippers. Het doel hiervan is om deze handtekeningen aan te bieden aan de overheid, die immers minder bureaucratische rompslomp beloofd heeft. Schippers die tekenen, doen dat om de volgende redenen:

  • het productschap diervoeders legt allerlei regels op die wij moeten betalen
  • er is sprake van een onnodige lastenverzwaring
  • er is sprake van onnodige regelgeving
  • de controle op de voorgestelde wijze op het boek is niet zinvol en niet nuttig
  • de overheid zou degene moeten zijn die toezicht houdt, niet een belanghebbende
In Weekblad Schuttevaer haalde CBOB-bestuurslid/schipper Cees den Braber eerder ook uit naar 'de papieren wereld waar niemand iets aan heeft'. Hij vindt dat de ‘heren van de bonden op kantoor hebben zitten slapen’ en wil de politiek mobiliseren.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.