Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Schuttevaercongres via webcast online

18-05-2006

VIANEN 18/5 - De 157e Algemene Vergadering van Koninklijke Schuttevaer in Vianen is vandaag (en ook achteraf) 'live' te volgen via het web. De uitzending is met een redelijke internetverbinding te bekijken op webcast.binnenvaart.org, en wordt tot stand gebracht als een experiment van Bureau Telematica Binnenvaart in samenwerking met Nederland Breedbandland en KPN.

Zie ook:

Volg de ervaringen van de NieuwsNet-redactie en reageer als je meekijkt:

08:50 De uitzending zou om half 9 beginnen. In een systeemtest wordt vastgesteld dat alles 'aan boord' is. Maar waarom m'n Mozilla-browser rood wordt aangevinkt is me een raadsel. Op Internet Explorer wordt geen test gedaan. Ik doe intussen andere dingen, hoor het wel (hoop ik...)

09:20 Nog niets te zien of te horen via Windows Media. Probeer het ook nog even op de RealPlayer, die vraagt om een niet beschikbare extra plug-in. Lukt niet.

09:30 Volgens Nick van Haag (BTB, telefonisch) gaat het allemaal lukken. KPN is bezig met opstarten.

10:01 Het Schuttevaer-congres is begonnen, de uitzending nog niet.

10:12 Een congresganger vraagt of ik een foto wil maken van het scherm. Zou ik wel willen, maar het staat nog op zwart.

10:15 Na een herstart lukt het alsnog. We vallen midden in het verslag van penningmeester Jan Struijk. Rechts in beeld de sheets met cijfers.

10:28 Help, m'n verbinding (snel ADSL!) valt af en toe weg. Voel me meer techneut dan online-congresvolger... Een foto maken van het scherm gaat wel, maar het filmbeeld wordt niet overgenomen. Vanuit de zaal komen voorstellen voor het verhogen van de contributie, om die gelijk op te laten lopen met de investeringen van varende ondernemers. Complimenten voor de cameravoering.

10:34 Voorstel contributieverhoging met 10 euro. Discussie over eventuele extra verhoging in eerstvolgende kadervergadering. Misschien, suggereert voorzitter Annemarie Jorritsma (in het zacht rood), kunnen een paar afdelingen alvast een voorstel maken waar niet teveel gedoe over komt.

10:38 Afscheid van Jan Struijk. Vanaf 1983 in het hoofdbestuur, 18 jaar penningmeester. Al vanaf 1970 lid van afdeling Sliedrecht. Bij elkaar 35 jaar actief voor Schuttevaer. Jorritsma noemt en roemt zijn motivatie en nimmer aflatende inzet. 'Hij was heel gedreven en voelde zich in grote mate verantwoordelijk binnen het hoofdbestuur. Jan bemoeide zich werkelijk overal mee, maar altijd in het belang van de zaak. Het kon altijd beter, en vaak had hij gelijk.' Zijn vrouw Janny en de kinderen worden in de dank betrokken. Applaus van de zaal. Jan krijgt een cadeau waar hij uiteindelijk zelf de regie over heeft.... Hij reageert met: 'Zo...!' Maar het wordt niet duidelijk wat het nu is. De zaal stemt in met verlening van het erelidmaatschap voor zijn tomeloze inzet voor de Schuttevaerzaak.

10:42 Een aantal reacties van (oud-)bestuursleden en medewerkers via video op het afscheid van de 'thesaurier-generaal' (oud-secretaris Rob Zwiers: '... met een lintje en een kort lontje'). Directeur Kees de Vries noemt hem 'de beste penningmeester van Nederland'. De prettig en de leuke dingen overheersten, volgens Leny van Toorenburg. 'De rest werd uitgeknokt in de jungle...'

10:51 Beeld viel even weg... Leny somt het aantal verslagen op dat ze samen met Jan heeft gemaakt.

10:55 'Jan Struijk... dan praat je wel over iemand...', zegt oud-voorzitter Jan Terlouw.

11:08 'Blijf de taal van de schipper spreken, leef je in. Een probleem is pas een echt probleem als het je eigen probleem is', geeft Struijk het Schuttevaer-personeel als raad mee.

11:11 Schipper/afdelingsbestuurder Nico Stam wilde bij Madame Tussaud een standbeeld laten maken van Struijk in was. 'Maar daar moet je zo'n 20 uur voor stilzitten, dat wilden we je niet aandoen.'

11:13 De nieuwe hoofdbestuursleden stellen zich voor: Klaas Bak en Jaap van de Sluis. [Rechts staan nog steeds de sheets van de penningmeester ]

11:19 Pauze. Geen beeld, achtergrondmuziekje. We missen de 'wandelgangen'.

11:27 Tussendoor-interviewtje met voorzitter Jorritsma over het nut van online communiceren en een woordje tot de meekijkende schippers, die ook vooral de themadiscussie over 'Gedragsregels te water' niet mogen missen.

11:31 Kees de Vries over 'Op Koers met breedband': 'Schippers zijn altijd onderweg, we zijn op dit moment bezig die kloof te overbruggen. De capaciteit van de mobiele dataverbinding is nu nog te laag, dat proberen we op te lossen.' Zullen netwerkproviders dat mogelijk maken? De Vries: 'Je moet er voor willen investeren. Na de criminele wereld zijn we de grootste gebruikers van online communicatie.' Over applicaties: 'Je moet beginnen dichtbij de sociale en andere behoeften van de schippers. Ik hoop dat we hier echt een begin maken met het online communiceren, daar zullen we allemaal beter van worden.' Er volgen later interviews met schippers.

11:40 96 stemmen, alle drie bestuursleden voor herverkiezing zijn herkozen, nieuw gekozen is Jaap van der Sluis.

11:41 Directeur Kees de Vries geeft een toelichting op het meerjarenbeleidsplan. Hij is benieuwd naar voorstellen voor contributieverhoging, maar wijst er wel op dat Schuttevaer een vereniging is voor iedereen in de binnenvaart. De contributie mag ook niet te hoog worden. Meer leden, met name ook de grote nieuwe schepen, levert meer op. 'Hou het zo simpel mogelijk. We gaan ook geen nieuwe beleidsterreinen oppakken. Schuttevaer blijft een vereniging voor nautische en technische belangen.'

11:48 Schuttevaer wil sneller communiceren. 'Alles wat we weten en wat voor de schipper van belang is zetten we direct op internet.' Stremmingen Mogelijk gaat Schuttevaer samenwerken met de publikatie Op Koers van de Rabobank, in een soort co-productie. De Vries verwijst naar sheets die online niet meeveranderen.

11:54 Paul van der Maat presenteert de uitslag van een leden-enquete. Leuk om te horen, maar zonder zicht op de begeleidende sheets gaat het allemaal te snel.
De meeste reacties kwamen uit de groep schepen kleiner dan 86 meter. 55% zie de geulgebondenscheepvaart als een bedreiging voor de veiligheid, 85% verleent wel medewerking als een te diep geladen schip vraagt om ruimte. 75% vindt een goed taalgebruik op de marifoon en goede zeemanschap ver te zoeken. Bij het veroorzaken van teveel golfslag biedt 70% daadwerkelijk excuses aan en gaat dan ook langzamer varen. 90% geeft aan gas terug te zullen nemen bij het oplopen van een motorkruiser. Akte van Mannheim: 56% is bang in een slechtere positie terecht te komen bij afschaffing van de akte. De helft van de schepen heeft er problemen mee dat RWS hen kan volgens via AIS, tenzij de privacy goed geregeld is. 62% blijft daadwerkelijk tegen transponders, 21% is voor. Grootste knelpunt op Nederlandse vaarwegen: meestgenoemd sluis Klein Ternaaien, sluis Evergem, sluis Eefde, waterstanden algemeen. Nico Stam: 'Kan me niet altijd in de antwoorden vinden. Bij welke beschrijving van uw vak voelt u zich het meeste thuis? Geen van drie, je zou ook kunnen zeggen: ik vaar met plezier en verdien er een goede boterham mee, of varen is mijn hobby en ik eet er goed van.

11:58 Nick van Haag/BTB meldt desgevraagd per sms: 'Bij KPN moet iemand handmatig doorklikken; dit zijn overigens niet exact dezelfde sheets. Kwestie van omslachtige techniek van KPN. Er zijn alternatieven...'

12:02 Van der Maat meldt dat 230 reacties zijn ontvangen op 2200 aan *varende* leden verzonden formulieren. 'Lage respons'. 'Mijn broer heeft ook zo'n formulier, en ik kan u verzekeren dat hij niet vaart.' Leny van Toorenburg: 'Hij is misschien wel varend...' Jorritsma belooft vanmiddag nog op een aantal enquêtepunten terug te komen. En ze meldt dat er een ring gevonden is, zilveren ring met een zwart steentje.

12:04 Kees de Vries licht de ontwikkelingen toe mbt het convenant dat in de maak is met minister Peijs van V&W. Emissies terugbrengen als tegenprestatie. Over een aantal dingen is al wilsovereenstemming. Vijf notities: in 2016 op alle punten de schoonste vervoerstak in Europa (nu al CO2, op andere punten nog niet, motoren moeten schoner, bestaande motoren zo lang mogelijk uitzonderen); innovatie is een ander punt ('Het proces van discussie met het ministerie vinden we op dit moment belangrijker dan het convenant zelf. Knelpunten opheffen. Behoud van de Akte van Mannheim ('Maken we ons sterk voor in en buiten het convenant').

12:09 De zaal lijkt in te stemmen met de convenant-aanpak. Ten Haaf roept andere Schuttevaerders op hun twijfel niet te snel te uiten in de media, zeker met betrekking tot de Akte van Mannheim. 'Hou twijfel liever binnenskamers, helder het eerst op.' Nobel (ms Noblesse) heeft het gevoel ook wel eens bedot te worden met cijfers. Directeur Kees de Vries is daar scherp op. 'Met cijfers kunnen we op dit moment niks meer winnen...' Schipper Jansen: 'Wij moeten dit, wij moeten dat... Het enige wat wij moeten is varen!' De Vries: 'Als wij morgen zwavelvrije brandstof gebruiken, is het grootste probleem opgelost.' 'Ik kom regelmatig bij bedrijven die van de weg af willen of de milieubonus binnen te slepen. Investeringen, onderhoud aan vaarwegen liggen allemaal veel makkelijker als de binnenvaart milieuvriendelijk blijft.'

12:17 Martin van Dijk licht de stand van zaken in de internationale afdeling toe. De stremmingen op het Dortmund-Ems Kanaal hebben Schuttevaer door eigen activiteit beter geprofileerd, ook in Duitsland. Er wordt gesproken over verdubbeling van alle Moezelsluizen, waarbij de expertise van de leden gewenst is. 'Veel werk te doen, maar we gaan enthousiast verder naar het tweede lustrum.'

12:22 Het Rijnvaart-regime, de Akte van Mannheim, is niet heilig meer, vertelt Kees de Vries. In Naiades, het Europa-plan voor de binnenvaart, wordt de Akte gedoogd. Maar in de toekomst zal er een verandering komen. 'De vraag is hoe wij daarmee omgaan', zegt De Vries. In Nederland trekken we één lijn. Men is vergeten welke zekerheden de Akte biedt, de Akte is geen belemmering om Europees vervoersbeleid te ontwikkelen.' Schuttevaer wil een signaal afgeven, om aan te geven hoe men hecht aan de Akte, de vrijheden en de verworvenheden daarvan. 'We zitten niet te wachten op grote kantoren in Brussel die voor ons nieuwe wetgeving bedenken, we zijn meer gebaat bij een kleine, efficiënte CCR in Straatsburg.' Als de Akte weg is is volgens De Vries de weg vrij voor een tolheffing op de Rijn. 'Wie aanspraak maakt op de Akte heeft de zekerheid van gelijke behandeling in alle Rijnvaartlanden. Dat is uniek. Op de weg kunnen allerlei belemmeringen worden opgelegd, dat kan op bij ons niet.' Schuttevaer heeft advies gevraagd bij een groot advocatenbureau, zodra het er is wordt het aan de leden voorgelegd.

12:29 'Er gaat ergens een telefoon, onze detective gaat er nu op af...' zegt Jorritsma. Ze vraagt een peiling in de zaal voor behoud van de Akte. Iedereen voor, Ten Have ook. 'Besef wel dat als de Akte in handen komt van Brussel, gaan niet-binnenvaartlanden meebeslissen. Bij kosten moeten ook de kosten worden meegeteld, die de schipper niet zelf betaalt, bijvoorbeeld op de zijrivieren.'

12:30 Eind ochtendprogramma. Half 2 verder.

Einde webcast-verslaggeving door VAART!NieuwsNet.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.