Agenda RSS

De RSS feed kan niet gelezen worden.

Meer bijeenkomsten »

Peiling

De nieuwe VAART!website...

Nu online

0 Vaartleden 63 Gasten

Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Publicatie CBRB-tankvaartplan valt slecht bij ESO

13-06-2006

BRUSSEL 13/6 - Het openingsartikel 'Overschakeling naar dubbelwandige tankervloot haalbaar in twaalf jaar' in de Scheepvaartkrant valt slecht bij de Europese Schippers Organisatie (ESO/OEB). 'Op de rondetafelconferentie in Straatsburg is gezegd dat er geen namen of reacties in de pers werden toegelaten. Ik wens dan ook krachtig te protesteren op uw artikel', reageert voorzitter J. Conings op het citaat in VAART!Webnieuws van maandag.

Het artikel wekt de indruk dat het CBRB-plan voor de overgang van enkelwandig naar dubbelwandig in Straatsburg door alle 200 deelnemers aan de CCR-rondetafelconferentie is besproken en omarmd. Volgens Conings is het zelfs niet aan de orde geweest. 'ESO was met zes personen aanwezig op deze vergadering. De avond voordien hebben ESO en EBU uitvoerig gedebatteerd over de eventuele beslissingen die de Centrale Rijnvaart Commissie over de tankvaart zou kunnen treffen en hebben wij gezamenlijk Dr Günter Jaegers aangeduid als woordvoerder voor de beide organisaties en deze heeft daar waar het nodig was voor beide organisaties gereageerd. Deze ronde tafel was een zuiver overleg en gedachtenwisseling over de huidige situatie in de tankvaart. Er is geen enkel voorstel vanuit Commissie of de beroepsorganisaties gedaan.'

Hoorzitting
In de mailinglijst VAART!Forum benadrukte ook Karel Verberght, voorzitter van de afdeling tankvaart in de Belgische organisatie VBR, het karakter van de bijeenkomst: 'Tijdens een hoorzitting krijgt men eigenlijk nooit antwoord op de gestelde vragen, daarvoor is het ook een hoorzitting. Niemand weet dus wat er aan de hand van de informatie uit deze hoorzitting m.b.t. uitfasering van enkelwandige tankschepen uiteindelijk en definitief gaat beslist worden en vooral ook of er al dan niet begeleidende maatregelen besproken zijn.'

EBU en ESO bereikten in Straatsburg op 6 juni, de avond voor de rondetafelconferentie ('in de zeer late uurtjes') een compromis over een gezamenlijk standpunt, aldus Verberght. 'De diverse overheden en de verladers hadden dus op 7 juni te maken met een eensgezinde bedrijfstak en dat is zeer belangrijk.'

Volgens Verberght werd de deelnemers van de hoorzitting traditioneel gevraagd om geen inhoudelijke informatie naar de vakpers te laten lekken. 'Wie preciese informatie wil hebben over de sfeer en de standpunten die de vertegenwoordigers van EBU en ESO en de andere partijen tijdens deze hoorzitting hebben ingenomen, zal zich moeten wenden tot zijn of haar tankvaartorganisatie.'

Wijziging ADNR
De CCR heeft als initiatiefnemer van de Rondetafelconferentie de agenda en een aantal presentaties op de eigen website gepubliceerd, zonder weergave van de discussies. De aanleiding wordt als volgt omschreven: 'De CCR is bezig met een wijziging van het ADNR om rekening te houden met de risico's van stoffen voor het aquatisch milieu en de gezondheid. Deze aanpassing geschiedt door een wijziging van de classificatie van de stoffen en de voorschriften voor hun vervoer in de verschillende typen tankschepen. In een hoog tempo worden er nieuwe, grote dubbelwandige tankschepen in de vaart genomen. Wat gebeurt er met de enkelwandige schepen? Welke oplossingen zijn er voor het vervoer van gevaarlijke goederen op de kanalen? Ter opheldering van verschillende vragen die voor deze achtergrond rijzen, organiseert de CCR opnieuw een Ronde Tafel Conferentie over de ontwikkelingen in de tankvaart.'

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.