Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Nederlandse tankvlootcapaciteit groeit met 15% in 2005

04-07-2006

DEN HAAG 4/7 - De Nederlandse binnenvloot nam in 2005 af met 560 schepen naar 8057, het laadvermogen nam toe met 219.000 ton naar 6,310 miljoen ton. Het aantal motorvrachtschepen nam af met 2 naar 3136, het aantal motortankschepen verminderde met 81 naar 663. In tonnage was er bij droge ladingschepen een toename met 215.000 ton (6,5%) laadvermogen naar 3,665 miljoen ton en bij tankschepen met 133.000 ton (15%) naar 1,022 miljoen ton.

Nederlandse vlootTonnage Nederlandse vloot Dat blijkt uit het jaarverslag 2005 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Zie ook:

In het jaarverslag legt de inspectiedienst veel nadruk op oververmoeidheid, die in alle transportvormen een bron van gevaar is met hetzelfde effect als alcoholgebruik. Er zijn jaarlijks tientallen verkeersdoden te betreuren door vermoeidheid van vrachtwagenchauffeurs. Volgens de inspectie zijn de effecten van vermoeidheid vergelijkbaar met die van alcoholgebruik. Twintig uur achter het stuur komt overeen met een promille alcohol in het bloed. Ernstige vermoeidheid is ook een belangrijke oorzaak van aanvaringen en strandingen in de koopvaardij.

De inspectie bevordert door voorlichting én streng toezicht de naleving van de regels die vermoeidheid moeten voorkomen. Aan de hand van bemanningsplannen beoordeelt zij de werkdruk aan boord van schepen. Ze bevordert ter land, ter zee en in de lucht een bedrijfsvoering bij ondernemingen die werknemers en werkgevers gezamenlijk verantwoordelijk stelt voor het tegengaan van oververmoeidheid (Fatigue Management Programs).

Binnenvaart redelijk veilig
De staat van de veiligheid in de binnenvaart is volgens IVW aan te merken als redelijk goed. Voor 2006 verwacht de inspectie minimaal hetzelfde veiligheidsniveau. Punt van aandacht daarbij is het opleidingsniveau van bemanningsleden, in het bijzonder de taalproblematiek.

Hoewel zich geregeld (kleine) ongevallen voordoen, blijven deze meestal beperkt tot materiële schade. In de tweede helft van 2005 zijn enkele dodelijke ongevallen te betreuren. Deze hebben niet direct te maken met het vervoer van passagiers of goederen, ons werkterrein, maar met arbeidsomstandigheden. De afgelopen zeven jaar zijn bij de Arbeidsinspectie ruim honderd ongevallen gemeld, waarvan twaalf met dodelijke afloop. De belangrijkste oorzaken voor deze ongevallen zijn de staat van onderhoud van arbeidsmiddelen en het te water raken, vaak als gevolg van werken op hoogte.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.