Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

COV legt wensenlijst voor aan informateur

19-01-2007

ROTTERDAM 19/1 - Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft z'n wensenlijst aan kabinetsinformateur Wijffels voorgelegd:

  • een economisch klimaat dat vernieuwing en kwaliteitsverbetering stimuleert;
  • een extra impuls van 200 miljoen euro voor versneld wegwerken van achterstallig onderhoud;
  • het naar voren halen van 750 miljoen euro in het MIT voor versneld oplossen van knelpunten in het vaarwegennetwerk;
  • een reservering van 200 miljoen euro ten behoeve van een stimuleringsprogramma voor bedrijfsterreinen en binnenhavens.

Het COV behartigt vanaf 1989 de belangen op het gebied van de natte infrastructuur namens de verladersorganisatie EVO, de waterbouworganisatie VBKO en de vervoerdersorganisatie Koninklijke Schuttevaer. In een brief aan Wijffels benadrukt COV-voorzitter Jorritsma-Lebbink de unieke positie van onze zeehavens aan diep vaarwater in aansluiting op de rivier de Rijn en de aantakkende vaarwegen,. 'Die geven ons land tot in de lengte van jaren een voorsprong op andere landen. Op onze vaarwegen zou een verdubbeling van het goederentransport moeiteloos kunnen worden verwerkt. In andere West-Europese landen is dit veel minder goed mogelijk.'

Prima uitgangspositie
Deze gunstige uitgangspositie zorgt er volgens het COV voor dat niet alleen veel lading via ons land wordt afgewikkeld, maar ook dat veel afgeleide diensten, investeringen en arbeid in ons land neerslaan. 'De hoge mate van welvaart en bedrijvigheid die dit met zich meebrengt, levert een prima uitgangspositie op om Nederland ook als kennis- en innovatieland succesvol te laten zijn. Op het gebied van kennisinnovaties in logistiek, techniek en infrastructuur leveren de ondernemers uit onze sector al een hoge bijdrage.'

'Voorts zien wij het als onze verantwoordelijkheid om een maximale bijdrage te leveren aan het terugdringen van emissies van scheepsmotoren en wensen wij door een verhoogde inzet van de binnenvaart bij te dragen aan een vermindering van de filegroei op de wegen. Op deze punten hebben de binnenvaartbrancheorganisaties onlangs een convenant gesloten met de rijksoverheid', brengt het COV naar voren om de wensen te onderstrepen.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.