Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Belgische stakers schorten actie nog een week op

09-02-2007

GENT 9/2 - De staking van Belgische brug- en sluiswachters blijft voorlopig opgeschort. De achterban van de socialistische vakbond ACOD, die maandag heeft gestaakt, boog zich gisteren over het voorstel van het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal. ,,De tekst is niet verworpen, maar moet volgens de leden wel bijgestuurd worden'', zegt secretaris Hilaire Berckmans in De Standaard.

Zie ook:

Een van de verzuchtingen is dat er langer moet kunnen gewerkt worden op een dag, zodat er meer vrije dagen voor het personeel zijn. Op die manier is er minder nood aan kinderopvang en vermindert het woon-werkverkeer. Met dat voorstel wil de ACOD op 17 februari de christelijke vakbond overhalen om zich mee achter dat strijdpunt te scharen. Tot die datum blijft de staking opgeschort.

Spontane staking
In de nacht van zondag op maandag legden de binnenvaartbegeleiders aan de vaarroutes van de Bovenschelde, de Leie en de Gentse ringvaart spontaan het werk neer. Door de staking lag het binnenscheepvaartverkeer tussen Nederland en Frankrijk een groot deel van de dag lam. Ze reageerden daarmee op de beslissing van Waterwegen en Zeekanaal nv van afgelopen week om de dienst- en werktijdregeling te wijzigen.

'De wijziging voert de facto een verdoken permanentie in, met een verlies van de daaraan verbonden toelage. Bovendien haalt ze het gezinsleven overhoop, wat extra kosten teweegbrengt voor verplaatsingen, kinderopvang, enz. Tot slot ontstaan er niet te recupereren overuren', verklaarde de ACOD in een persbericht.

De nieuwe dienstregeling biedt volgens de vakbond geen enkele meerwaarde voor de organisatie. Ze kwam er bovendien zonder het wettelijk voorzien syndiaal overleg. 'Er was een alarmsignaal van de ACOD voor nodig om op 2 februari halsoverkop een vergadering te beleggen - die overigens vormelijk, noch inhoudelijk voldeed.'

Vele grieven
De spontane staking legt ook de vele grieven bloot die al maanden bestaan. Salaris- en prestatiefiches worden foutief opgemaakt, er zijn privatiseringen, bedieningspersoneel van bruggen en sluizen wordt benadeeld bij de toekenning van maaltijdcheques, afspraken tussen vakbonden en Vlaamse regering inzake beloningsbeleid worden niet nageleefd, enz. De leiding van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal formuleert daar volgens de ACOD geen afdoende antwoorden op.

De ACOD erkent alle syndicale acties vanaf 5 februari voor het hele territorium van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal. Bovendien blijft die erkenning van kracht voor onbepaalde duur, inclusief werkonderbrekingen. De staking werd volgens de ACOD 'in grote mate opgevolgd, ook door niet-leden.' De ACOD zegt beschikbaar te blijven voor een echte dialoog.

Dienstregeling niet gewijzigd
Aan het begin van de middag overlegden de vakbonden en de directie van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal. De directie gaf te kennen helemaal niet te zijn overgegaan tot een wijziging van de dienstregeling. Ze zou dat overigens ook niet doen zonder de raadpleging van de vakbonden. Ook de aan de huidige dienstregeling verbonden vergoedingen en toelagen blijven behouden.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.