Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Kabinet trekt extra geld uit voor binnenvaart

07-02-2007

DEN HAAG 7/2 - Het nieuwe kabinet trekt extra geld uit om het goederenvervoer over water en de innovatie van de binnenvaart te stimuleren. Dat staat in het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. Informateur Wijffels heeft het woensdag de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) reageert positief op 'de kwaliteitsslag', al zijn de jaarlijks beschikbare bedragen te laag.

Zie ook:

Als derde punt onder 'Ontwikkeling van de ruimte' staat in het akkoord letterlijk: 'Aan de mainportfunctie van de Rotterdamse haven wordt groot belang gehecht voor onze nationale economie. Goede achterlandverbindingen spelen hierbij een belangrijke rol. Het goederenvervoer over water en de innovatie van de binnenvaart zullen worden gestimuleerd. Hiervoor zullen extra middelen beschikbaar komen.'

De formulering maakt het aannemelijk dat de wensenlijst die het Centraal Overleg Vaarwegen voorlegde aan informateur Wijffels, doel heeft getroffen. In het financiële overzicht worden extra investeringen in infrastructuur en (vaar)wegen genoemd ter hoogte van 25 miljoen euro in 2008, 50 miljoen euro in 2009, 75 miljoen euro in 2010 en 100 miljoen euro in 2011.

Minister-president Jan Peter Balkenende kan na zijn benoeming als formateur (donderdag) beginnen met het samenstellen van zijn nieuwe kabinet. CDA-Europarlementslid Corien Wortmann wordt door beleidsambtenaren getipt als opvolger van minister Karla Peijs op Verkeer en Waterstaat.

Samen werken, samen leven
Het nieuwe kabinet koos als motto 'Samen werken, samen leven'. Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie, om ook bij toenemende internationale concurrentie welvaart te waarborgen, is één van de pijlers in het kabinetsbeleid. 'Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie wordt gedragen door investeringen in mensen en door ruimte voor ondernemerschap, zowel in stedelijke gebieden als op het platteland. Sociale innovatie is van groot belang en verbindt werknemers en werkgevers. Samen werken zij aan een open bedrijfscultuur, goede arbeidsverhoudingen en verhoging van het plezier in werken en ondernemen.'

Centraal Overleg Vaarwegen
Het COV reageert positief op de kwaliteitsslag die het nieuwe kabinet wil maken met een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie. Hiervoor is totaal 1,7 miljard gereserveerd. Het COV meent wel dat de extra bedragen die jaarlijks beschikbaar komen te laag zijn om structureel aan de oplossing van problemen rond bereikbaarheid en infrastructuur bij te dragen. De urgentie van het nieuwe kabinet ligt duidelijk meer bij onderwijs en milieu, dan bij infrastructuur en filebestrijding, hetgeen het COV betreurt.

Verladersorganisatie EVO
Verladersorganisatie EVO ziet in het akkoord te weinig aandacht voor bereikbaarheid en administratieve lasten. Algemeen directeur Dick van den Broek Humphreij (EVO): 'Wij vinden het jammer dat verbeteren van de bereikbaarheid en administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven niet bovenaan de prioriteitenlijst staan. Het geld dat het kabinet uittrekt voor het aanpakken van de files is te weinig voor de vitale economie die nodig is om alle maatregelen die dit kabinet wil treffen, te betalen. Bovendien rechtvaardigt de urgentie van de fileproblematiek een krachtiger aanpak’.

Een vitale economie is volgens EVO nodig voor goede werkgelegenheid en investeringen in de samenleving. EVO vindt het bijzonder teleurstellend dat het onderwerp administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven laag op de prioriteitenlijst lijkt te staan. 'Zeker nu lastenverlichting ook bij de Europese Commissie hoog op de agenda staat, kan het kabinet het zich niet permitteren om te verslappen. En daar lijkt het wel op, nu lastenverlichting geen voorrang krijgt in het regeerakkoord. Laat staan dat er een aparte bewindspersoon komt voor lastenverlichting, naar Belgisch model.'

Transport en Logistiek Nederland
Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt dat het nieuwe kabinet veel te weinig geld uittrekt voor de verbetering van de bereikbaarheid. De economische ontwikkeling zet in Nederland door, maar de infrastructuur blijft volstrekt achter. De files kosten de transport sector 740 miljoen euro per jaar. Het nieuwe kabinet wil de komende vier jaar slechts 250 miljoen extra in infrastructuur investeren. TLN-voorzitter Mich van der Harst: 'De investeringen in het verbeteren van de bereikbaarheid zijn volstrekt onvoldoende. Dit bedrag komt neer op slechts 5 km nieuwe snelweg per jaar. Op deze manier staan we over vier jaar de gehele dag in de file.'

MKB Nederland
MKB-Nederland stelt vast dat het regeerakkoord aandacht heeft voor het mkb, dat een ruimere toegang krijgt tot innovatiesubsidies, -vouchers en overheidsopdrachten. Ook krijgt het mkb meer kansen bij overheidsaanbestedingen. De koepelorganisatie ziet echter ook verborgen financiële en administratieve lasten en acht de claim die op mkb-bedrijven wordt gelegd om doelgroepen aan het werk te helpen zonder faciliteiten lastig uitvoerbaar.

MKB-Nederland constateert tevreden dat het kabinet betere voorwaarden schept voor innovatief ondernemerschap. Positief is de koepelorganisatie ook over de maximering van de ontslagvergoeding voor ambtenaren en topbestuurders tot één jaar. Hierin ziet de werkgeverskoepel een eerste stap om te komen tot een beperking van de ontslagvergoeding in het algemeen.

Platform Zelfstandige Ondernemers
'De coalitiepartijen lijken goed te hebben geluisterd naar de wensen van zelfstandige ondernemers', dat is de eerste conclusie van de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Volgens PZO is het voor het eerst dat zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp'ers) duidelijk aan bod komen in een regeerakkoord. PZO herkent in het regeerakkoord wensen die zij eerder – als enige onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandigen – bij de politiek heeft ingebracht.

PZO is overwegend positief over het nieuwe regeerakkoord. De nieuwe coalitie wil zelfstandig ondernemerschap nadrukkelijk stimuleren en de overstap van werknemerschap naar ondernemerschap (en omgekeerd) makkelijker maken. Het regeerakkoord biedt ook belangrijke aanknopingspunten voor een levensloopregeling voor zelfstandigen, het herinvoeren van een zwangerschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen, het faciliteren van het ondernemerschap na de 65-jarige leeftijd en de participatie van zelfstandigen bij overheidsaanbestedingen. Ook in het onderwijs krijgt ondernemerschap meer aandacht.

Havenbedrijf Rotterdam
'Het is goed dat het kabinet belangrijke wegen wil verbreden en de infrastructuur ook slimmer wil benutten. Het Havenbedrijf heeft reeds aangeboden hierin een rol te spelen: enerzijds toepassing van dynamisch verkeersmanagement op met name de A15, anderzijds de ontwikkeling van een nieuwe verbinding over de Nieuwe Waterweg. Het HbR rekent erop dat het Rijk de daad bij het woord zal voegen.'

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.