Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

'Wegdiesel smeert beter dan gasolie met zwavel'

13-04-2007

DELFT 13/4 - Wegdiesel met zijn additieven smeert veel beter dan de voor scheepsmotoren gebruikte gasolie mèt zwavel. Dat blijkt uit steekproeven van de Stichting Projecten Binnenvaart (SPB) in samenwerking met controlelaboratorium SGS. Directeur Ton Roos van het CBRB presenteerde vrijdag de eerste resultaten tijdens de vierde Binnenvaartinnovatiedag in Delft en concludeerde dat oudere scheepsdiesels zonder schade kunnen lopen op zwavelarme brandstof.

Zie ook:

De Binnenvaartinnovatiedag werd druk bezocht. Tijdens het openingswoord 'Innovaties, hoe verdien je er geld mee?' van voorzitter Bernard Wientjes van de Vereniging VNO-NCW en de key-note speech 'Wat levert innovatie nou op?' van John Schelhaas, operations manager Salt van Akzo Nobel, zat de collegezaal van de TU Delft zo goed als vol. Toch kreeg presentator Fons de Poel op zijn vraag 'Hoe goed gaat het in de binnenvaart?' pas na enig aandringen wat groene stemkaarten omhoog. De innovatiemarkt was ruim van stands voorzien, maar om - als voorbeeld - de innovatieve pilot Walstroom Maashaven aan de varende man of vrouw te brengen, zullen Havenbedrijf Rotterdam en Eneco Energie hun klanten elders moeten zoeken.

Logistieke innovatie
Door het veel lagere brandstofverbruik per tonkilometer is de uitstoot van broeikasgassen door de binnenvaart aanzienlijk minder dan in het wegvervoer, zei Roos in zijn welkomstwoord. 'Kortom, het veel sterker inschakelen van binnenvaart in de logistiek, betekent een significante vermindering van de uitstoot van CO2.' Hij pleitte voor logistieke innovatie: 'Water waar het kan en weg waar het moet'. 'En wat betreft de uitstoot van onze motoren van NOx en fijnstof, daar ligt voor ons de plicht om de zaken op orde te krijgen', stelde de CBRB-directeur.

Probleem is dat de binnenvaart met scheepsdiesel van een hoger zwavelgehalte moet werken, waardoor emissiereductietechnieken voor de binnenvaart niet werken of onbetaalbaar zijn. Daarom moet eerst het zwavelgehalte omlaag. De Europese regelgeving staat nu nog een zwavelgehalte van 2000 ppm toe voor de binnenvaart. Voor de weg is dat momenteel 50 ppm. Een geleidelijke vermindering levert milieu-technisch nog lang geen winst op voor de binnenvaart, want roetfilters zijn pas effectief bij 50 ppm en minder.

Schone ambitie
'In 2016 moet de binnenvaart de schoonste vervoersmodaliteit zijn. Dat is een ambitie waaraan wij met z'n allen gaan werken', zei de nieuwe staatssecretaris Tineke Huizinga (V&W) enkele dagen eerder in de Tweede Kamer, met een verwijzing naar het Convenant Binnenvaart. 'Het is de bedoeling dat de binnenvaart op zo kort mogelijke termijn brandstof gaat gebruiken die vergelijkbaar is met die van het wegvervoer. Dat betekent dat het zwavelgehalte sterk zal afnemen, waardoor het mogelijk wordt de uitlaatgassen van motoren na te behandelen. Dat is vooral belangrijk vanwege de problemen met fijn stof in de lucht.'

Er zit een belangrijke internationale dimensie aan. De Europese Commissie heeft begin dit jaar voorstellen gedaan voor aanscherping van de regelgeving. Ook binnen de CCR is dat een belangrijk thema. Daarbij gaat het onder meer over de vraag of oudere motoren niet stukgaan door het gebruik van schonere brandstof en wat daar dan aan gedaan kan worden. Een andere vraag in de CCR is of het zwavelgehalte in fasen of in één keer naar beneden gebracht moet worden. Huizinga: 'De Nederlandse inzet, ook die van de sector, is overigens om het in één keer te doen, en wel zo spoedig mogelijk.'

Hinderpaal
Op de innovatiedag noemde Roos de onduidelijkheid, in hoeverre oudere motoren zonder schade kunnen lopen op zwavelarme brandstof, een 'hinderpaal voor versnelde aanpassing'. De vraag is of motoren vast zullen lopen, wanneer zwavel als smeermiddel uit de gasolie wordt gehaald. Wat dat betreft leveren de vergelijkende steekproeven die SPB en SGS deden op de huidige scheepsdiesel en Eurodiesel (EN590) voor de weg 'zeer interessante' uitkomsten. De verkregen gegevens worden verwerkt in een rapportje dat 3 mei in Straatsburg wordt gepresenteerd in de rondetafelbijeenkomst van de CCR over de kwaliteit van de brandstof in de binnenvaart.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.