Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Prijsvraag voor logistieke afstemming met RIS

25-04-2007

UTRECHT 25/4 - 'Doorbraakprojecten' die de logistieke afstemming in de binnenvaart verbeteren, kunnen tot 1,2 miljoen euro winnen in het Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT. Tot nu toe zijn er te weinig initiatieven voor logistiek gebruik van RIS-informatie. In de Jaarbeurs werd gisteren zes miljoen euro prijzengeld toegekend aan drie zorgprojecten en een gamingproject voor het onderwijs.

Zie ook:

Het bestek voor de binnenvaartprijsvraag dwingt ontwikkelaars in een strak RIS-keurslijf. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) zoekt marktgedragen initiatieven, met minimaal tien schepen en zes terminals, die opgeschaald kunnen worden naar bredere toepasbaarheid in de binnenvaart.

RIS-informatie
Bij het afstemmen van de logistieke processen moeten projecten expliciet gebruik maken van de publieke informatie uit River Information Services (RIS - waterstanden, scheepvaartberichten e.d.) voor het berekenen van vaartijden en aankomsttijden bij sluizen en binnenvaartterminals. Gebruik van de RIS-architectuur en van RIS-standaarden voor data en data-uitwisseling is verplicht. De voordelen van de ontwikkelde RIS-toepassing voor de verschillende ketenpartijen moet duidelijk zijn.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat constateert dat verladers zeer geïnteresseerd zijn in ICT-gebaseerde logistieke planningsconcepten, maar de binnenvaartsector is verdeeld. 'Rederijen en eigenaren van grotere schepen zien vooral voordelen, de kleine particuliere scheepvaart maakt zich zorgen om het mogelijk verlies van vrijheid', wordt gesteld in de bestektekst. 'Het uitdragen van de voordelen van toepassingen van logistieke diensten met behulp van RIS binnen de sector is daarom eveneens van groot belang.'

Systeemfalen
De realisatie van logistieke afstemming met behulp van RIS komt binnen de sector maar niet op gang. Volgens de bestektekst zijn in pilots en projecten voor logistieke afstemming in de binnenvaart meerdere factoren van systeemfalen ervaren:

  • Beperkte bereidheid tot samenwerking. Niet alle ketenpartijen zijn bereid informatie met elkaar te delen of samen te werken. Terminals en schippers houden graag flexibiliteit voor zichzelf of willen niet vroegtijdig aan andere ketenpartijen aangeven dat ze vroeger of later beschikbaar zijn. Toch is verbeterde logistieke afstemming essentieel voor verbeteren van de concurrentiepositie van de zeehavens en binnenvaart in de gehele logistieke keten.
  • Voordelen pas bij grootschalige toepassing. Het initiëren van logistieke afstemming is moeilijk doordat bij aanvang geïnvesteerd dient te worden en de voordelen pas groot worden bij een toename van het aantal deelnemers. Daarnaast is belangrijk dat er level playing field ontstaat en alle partijen die investeren de voordelen daarvan genieten.
  • Beperkte tijd en kennis bij schippers. Binnenvaartschippers hebben maar beperkte kennis van ICT en beperkte tijd. ICT-toepassingen moeten vanuit het perspectief van de binnenvaartschipper zoveel mogelijk plug-and-play zijn. Bij voorkeur dus een product dat zich elders al heeft bewezen of is geïntegreerd in applicaties die zij al gebruiken, zoals een reisplanner of BICS. Echte innovatieve toepassingen zijn gezien de beperkte omvang van de markt ook niet gewenst.
Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot 31 augustus a.s. bij het Programmabureau M&ICT. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de voorstellen en bepaalt de winaars. De beste voorstellen worden gehonoreerd. De vergoeding is maximaal 50% van de projectkosten, met een maximum van € 1,2 miljoen.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.