Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Rotterdamse zwavelvrije brandstofpool breidt zich uit

22-08-2007

ROTTERDAM 22/8 - Bek & Verburg, Verenigde Tankrederij, Burando Maritime Services en Spido nemen ook deel aan de Rotterdamse zwavelarme brandstofpool. Net als de Zeehavenpolitie, Rijkswaterstaat, Douane, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht, Smit Havensleepdiensten, Kotug, Fairplay en het Nederlands Loodswezen B.V. Rotterdam-Rijnmond ondertekenen zij op vrijdagmiddag 24 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur het desbetreffende protocol aan boord van de Nieuwe Maze, het directievaartuig van het Havenbedrijf.

Zie ook:

Met het ondertekenen van het convenant spreken de deelnemers aan de Rotterdamse zwavelarme brandstofpool de intentie uit om binnen afzienbare tijd hun schepen te laten varen op zwavelarme brandstof. Inmiddels hebben zowel de Zeehavenpolitie als het Havenbedrijf reeds schepen in de vaart zich bedienen van dergelijke brandstof.

Het gaat daarbij om EN 590, vrachtwagendiesel met minder dan 10 ppm (parts per million) zwavel. Momenteel is 2.000 ppm de wettelijk toegestane bovengrens voor de brandstof van binnenvaartschepen. Per 2012 zal deze brandstof pas worden voorgeschreven vanuit de Europese regelgeving. De brandstof wordt op het water geleverd door bunkerboten of via eigen bunkerfaciliteiten.

Minder zwavel betekent minder fijnstof. Dit gezamenlijke initiatief past in het streven om de luchtkwaliteit van Rijnmond te verbeteren. Bovendien is de maatregel een noodzakelijke voorwaarde om efficiënt gebruik te maken van roetfilters in de scheepvaart.

Bunkerboten
Fiwado in Millingen heeft de bunkerboot Calpam 107 speciaal geschikt gemaakt voor het bunkeren van zwavelarme gasolie (EN 590). In de Rotterdamse haven levert Argos Oil als eerste zwavelarme gasolie aan de scheepvaart.

Met de boot Euro Service wordt in Rotterdam een aantal schepen van nautische dienstverleners gebunkerd. De brandstof is op aanvraag ook voor de beroepsvaart beschikbaar, meldt Arjan van Woerden van het bunkerbedrijf Argos Oil.

Argos Oil zal de EN 590 voorlopig nog op kleine schaal gaan voeren op één van de bunkerboten. 'Het is een kip-en-ei verhaal', zegt Van Woerden. 'We hebben nu nog niet echt grote hoeveelheden aan boord, maximaal tien kuub voor twee klanten. Bij meer vraag gaat de economie van de bunkerboot werken, dan passen we de capaciteit aan.'

Even bellen
Van Woerden raadt afnemers aan tijdig contact op te nemen met zijn kantoornummer 010-2954777 of bedrijfsleider Han Lindhout op 06-51 333 312. 'Grotere hoeveelheden kunnen we binnen één à twee dagen leveren.' Het prijsverschil met 'gewone' gasolie is momenteel nog 20 tot 30 euro per kuub, maar Van Woerden verwacht dat het op den duur nihil zal worden.

Ook voor Fiwado in Millingen is de levering van EN 590 nog experimenteel. Deymann Reederei is met de nieuwe tanker Till Deymann een vaste afnemer. De Calpam 107 is te bestellen via Fiwado Millingen, tel. +31 481 431450, per e-mail millingen@fiwado.com of op marifoonkanaal 80.

Navolging
Robert Tieman, secretaris Veiligheid en Milieu van de binnenvaartorganisatie CBRB, reageert enthousiast op het nieuwe bunkeraanbod: 'Dit initiatief vraagt om navolging.' Uit onderzoek in opdracht van CBRB en Stichting Projecten Binnenvaart naar de smerende werking van zwavelarme gasolie kwam onlangs als conclusie dat de EN-590 brandstof van de genomen monsters aanzienlijk beter was dan de huidige gasolie voor binnenschepen. Het Engelstalige rapport is in te zien op de CBRB-website onder publicaties - milieu.

Op dit moment onderzoekt TNO nog of alle motoren probleemloos op dit type brandstof kunnen draaien. Varende ondernemers die daar voor hun eigen motor al voldoende zekerheid over hebben, kunnen van het bunkeraanbod gebruik maken. Anderen doen er goed aan hun motorleverancier te raadplegen of de technische gegevens van hun motor omtrent de specificaties van de te gebruiken smeerolie bij gebruik van laagzwavelige brandstof.


Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.