Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

Vlaamse shortsea shipping kent sterke groei

06-09-2007

HASSELT 6/9 - In het eerste half jaar van 2007 zijn de shortsea trafieken in Vlaanderen opnieuw gestegen met 5,43 procent. De totale SSS-lading bereikte op 30 juni een tonnage van 63.332.715 ton - dat is meer dan de helft van alle haventrafiek in de vier Vlaamse zeehavens. Ook de fluvio-maritieme trafieken zitten globaal in de lift. Ze lopen licht achteruit op het Albertkanaal, maar nemen sterk toe op het Zeekanaal Brussel-Schelde.

Met deze zeer positieve balans zet Shortsea Shipping Vlaanderen het succesverhaal verder dat al zes jaar voortduurt. Talrijke bedrijven ontdekken in toenemende mate de voordelen van deze transportvorm. Nagenoeg alle bestemmingen in de grote bevolkingscentra en de belangrijkste industrieclusters kunnen per shortsea bereikt worden, eventueel in combinatie met de binnenvaart. De efficiëntie van zowel shortsea shipping als van binnenvaart is de jongste jaren sterk verbeterd, dank zij het ontstaan van vaste lijndiensten met verzekerde afvaart en gegarandeerd uur van aankomst. Door een beroep te doen op shortsea en binnenvaart slagen veel bedrijven erin om de congestieproblemen in het wegvervoer te vermijden.

Recordtonnage
In absolute cijfers verscheepte shortsea shipping het afgelopen semester een recordtonnage van 63.332.715 ton. Bijna twee derde (61,5 procent) van die tonnage kwam op rekening van de haven van Antwerpen. De tweede belangrijkste haven van het land, Zeebrugge, was goed voor 21,6 procent van alle SSS-trafiek.

In vergelijking met de overeenkomstige periode van vorig jaar, liep het relatief aandeel van shortsea shipping zeer lichtjes achteruit - een gevolg van het feit dat de maritieme trafieken (plus 8,20 procent) in het eerste semester nog sneller stegen dat de SSS-vrachten (plus 5,43 procent). Toch blijft het belang van shortsea shipping voor onze zeehavens enorm groot. Op 30 juni kon niet minder dan 50,14 procent van alle haventrafiek toegeschreven worden aan shortsea shipping.

Het relatief belang van shortsea shipping is evenwel ongelijk - volgens de havens. Met 99,37 procent van alle trafiek neemt shortsea shipping nagenoeg de volledige havenactiviteit van Oostende in handen. Daarenboven groeit de shortsea shipping in Oostende ook nog eens bijzonder hard: plus 24 procent of 892.312 ton tegenover dezelfde periode van vorig jaar.

Met 13.678.910 ton vertegenwoordigt shortsea shipping in Zeebrugge niet minder dan 66,16 procent van alle havenactiviteit. In Gent-Zeehaven is shortsea shipping goed voor 50,94 procent, en ook Antwerpen is nog voor een volle 43,74 procent van zijn totale trafiek afhankelijk van shortsea shipping.

Fluvio-maritiem
In het eerste semester is het volume van de fluvio-maritieme trafieken in Vlaanderen verder gestegen. Shortsea shipping op onze grote kanalen vervoerde op 30 juni een totaal van 916.711 ton, hetzij een stijging met 13,3 procent tegenover dezelfde periode van vorig jaar.

De fluvio-maritieme trafieken vertonen evenwel een uiteenlopend beeld - vooral een gevolg van de uiteenlopende timing van grote infrastructuurwerken op beide waterlopen. Uitgedrukt in vervoerde tonnages, vertegenwoordigt het Zeekanaal zowat drie kwart (73,3 procent) van alle fluvio-maritieme trafiek in Vlaanderen. Op het Albertkanaal werd 244.557 ton vervoerd met shortsea shipping, een daling met 15.927 ton of 6,1 procent tegenover het eerste semester van 2006. Op het Zeekanaal werden tot 30 juni een totaal van 672.154 ton vervoerd met shortsea shipping, en stijging met 22,5 procent of 123.610 ton tegenover dezelfde periode van vorig jaar.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.