Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

NoorderSoft gaat in kaarten

14-05-2008

Project gestart om alle ontbrekende ENC navigatiekaarten in Europa zelf te ontwikkelen

14/5 persbericht - NoorderSoft, de makers van PC-Navigo 2008, heeft een nieuw en ambitieus plan ter hand genomen voor de productie van navigatiecartografie. De door het bedrijf zelf te produceren kaartcellen moeten de vele nog niet van navigatiekaarten voorziene binnenwateren in West-Europa in kaart brengen, ter aanvulling van de officiële kaarten van de vaarwegbeheerders.

Zie ook:

Doel is om te komen tot een Europa-brede dekking met ENC kaarten, door naast de (veelal gratis beschikbaar gestelde) kaarten van de vaarwegbeheerder aparte (betaalbare) cellen met informatie van de overige vaarwegen te leveren.

Nog altijd niet dekkend
In de Europese Unie is een richtlijn uitgevaardigd, die de vaarwegbeheerders verplicht om voor alle klasse IV en klasse V vaarwegen ENC kaartcellen beschikbaar te stellen. Uitsluitend Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië hebben tot nu toe aan deze verplichting voldaan, in de overige landen is ofwel een dekking van twijfelachtige kwaliteit (Nederland, waar niet veel verbetering voor in zicht is), of er is alleen maar dekking van (peperdure) private kaartproducenten (België, N.W.-Duitsland) of zelfs helemaal niets (Frankrijk).

Hoewel de standaard voor binnenwatercartografie (de zg. "Inland-ECDIS-standaard") algemeen aanvaard is, zijn er nog maar weinig bedrijven die in dit complexe formaat kaarten ontwikkelen, de meesten blijven bij de "raster" kaarten (gescande papieren kaarten) die niet aan de Inland-ECDIS-standaard voldoen.

De ECDIS-viewer in PC-Navigo ENC, zeg maar de "TomTom" voor de binnenwateren, is in staat om de complexe Inland ECDIS kaarten te tonen. Tot nu toe werd volstaan met het meeleveren van de (gratis) kaartdekking van Rijkswaterstaat en het bieden van de (eveneens gratis) downloadmogelijkheid van de kaarten van Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië; voor de overige gebieden werden Tresco kaartcellen geleverd. Aan deze aanpak kleefden diverse grote bezwaren:

  • Herhaalde verzoeken aan Rijkswaterstaat om de kaarten te verbeteren bleven zonder resultaat, en er werd laatstelijk zelfs onomwonden toegegeven dat de gevraagde verbeteringen geen enkele prioriteit hebben;
  • Omdat ook veel watersporters, naast de beroepsmatige binnenvaart, onze software gebruiken, bleek het weglaten van de kleinere vaarwateren een toenemend probleem;
  • De levering van Tresco cellen bleek duur en leek bovendien steeds meer te stuiten op de onwil van Tresco om de kaartzones beschikbaar te stellen, tenzij het in combinatie met de (véél duurdere) Tresco viewer was.

Na lang aarzelen - vooral vanwege de aanzienlijke hoeveelheid werk - heeft NoorderSoft nu besloten toch aan de productie van de ontbrekende cartografie te beginnen. Naast (en voortbordurend op) de bestaande (gratis of tegen kostprijs geleverde) kaartcellen van Rijkswaterstaat, van de Duitse WSD, het Oostenrijkse Via Donau en het Tsjechische Lavdis gaat NoorderSoft ENC-cellen produceren met behulp van zelf ontwikkelde kerneltechnologie. De geproduceerde cellen zullen tegen een zéér schappelijke prijs worden verkocht, gedacht wordt aan prijzen die per lidstaat onder de honderd euro zullen blijven. Zodoende kan zowel voor de binnenvaart als voor de watersport een betaalbare kaartenreeks ontstaan die op enige termijn ALLE bevaarbare wateren van Europa bevat.

NoordersoftPC-Navigo 2008-ENC toont de Westerschelde bij Terneuzen….

PC-Navigo ENC en de toekomst
PC-Navigo ENC kan voor méér worden gebruikt dan alleen de cartografie: men kan er routegebonden scheepvaartinformatie mee inwinnen. De op de route van toepassing zijnde scheepvaartberichten kunnen worden opgehaald van de NoorderSoft-servers; het reisplan fungeert als selectiefilter dat uit alle beschikbare berichten precies díe berichten kiest, die te maken hebben met de geplande route.

Iedere auto heeft tegenwoordig een "navigatiesysteem", bedoeld om de weg te kunnen vinden in onbekend gebied, maar óók om er de te verwachten reistijd mee te berekenen en de weg naar onderweg benodigde voorzieningen. PC-Navigo dient dezelfde doelen: het systeem wijst de weg in het (zéér uitgebreide) vaarwegennet, inclusief de lastige berekening of een bepaald schip ergens "past", en rekent met behulp van zijn bedieningstijden- en stremmingenbestanden uit, hoe lang de reis gemiddeld zal gaan duren.

Van de reis worden vervolgens niet alleen de kaartbeelden, maar ook alle details (inclusief de scheepvaartberichten die betrekking hebben op de te volgen route en de stremmingen, en inclusief een groot aantal situatiefoto's) gepresenteerd aan de schipper. Een aangesloten GPS verschaft bovendien de mogelijkheid om onderweg afwijkingen van de planning onmiddellijk door te rekenen, om te zien of er geen reden ontstaat om een andere route te kiezen…

Wie zijn reis wil bekijken in bijvoorbeeld Google-Earth, kan de route op de bekende Google-wereldbol afbeelden: een klik op een routepunt levert netjes het verwachte tijdstip van passage op. Deze routeweergave kan ook aan anderen worden toegezonden, zodat achterblijvers weten wanneer het schip zich waar precies bevindt.

Bescheiden prijzen, zéér veel gegevens….
PC-Navigo - ENC (de versie waarmee Inland-ECDIS ENC's getoond kunnen worden) kost € 165,- voor Nederland, € 240,- voor de Benelux, € 240,- voor Duitsland en € 340 Euro voor West-Europa. Wie héél Europa (inclusief Rusland) wil hebben betaalt € 440,-. De GRATIS beschikbare binnenwaterkaarten van Rijkswaterstaat worden al kant en klaar meegeleverd, de gratis kaarten van Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië kan men zelf downloaden van internet en inlezen, deze kaarten zijn dan volledig en onbeperkt bruikbaar. Kaartcellen van Duitsland - die helaas (nog) niet gratis mogen worden gedistribueerd van de WSD - kunnen tegen kostprijs (€ 1,50 per kaartcel van 10 kilometer vaarweg) worden geleverd. Alle kaarten zijn ook "full screen" (=beeldvullend) af te beelden.

NoordersoftDe sluis van Freudenau bij Wenen in de ECDIS-ENC van Via Donau.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.