Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikelVolgende artikel »

MarNIS: efficiënter en veiliger verkeersmanagement op zee

08-10-2008

Rijkswaterstaat demonstreert succesvol nieuw verkeersmanagement concept voor de Europese zeevaart
GENUA 8/10 persbericht Rijkswaterstaat - Bijna vier jaar na de start heeft het Europese research project MarNIS in Genua een nieuw toekomstconcept gedemonstreerd voor efficiënter en veiliger verkeersmanagement in de zeevaart.

De demonstratie vond plaats van 23 tot 25 september. Een tweede sessie volgt in Lissabon op 15 en 16 oktober a.s. Rijkswaterstaat is coördinator van dit project waaraan ruim vijftig Europese bedrijven en overheidsorganisaties deelnemen. Opdrachtgever is de Europese Commissie. MarNIS staat voor Maritime Navigation and Information Services. Het streven is om het nieuwe systeem voor verkeersmanagement in de zeevaart in de periode van 2012 tot 2020 in heel Europa in te voeren.

Het MarNIS concept
MarNIS bepleit de organisatorische en technische integratie van een aantal maritieme operationele diensten en taken zoals verkeersbegeleiding en maritieme hulpverlening, opsporing en redding (SAR), (olie-)rampen, incidentenbestrijding en immigratiecontrole. Het voorstel is om deze nationaal uit te voeren vanuit  één maritiem operationeel servicecentrum of MOS-centrum. Het MOS-centrum kan voor al die diensten effectiever gebruik maken van moderne technologie. Veel lidstaten voeren deze maritieme diensten nu nog gescheiden uit, soms zelfs vanuit verschillende ministeries.

Ook introduceert MarNIS methodes om 'risicoschepen' te identificeren zodat de MOS-operators ze proactief kunnen volgen. Bij ongevallen kunnen de MOS-operators met computermodellen voorspellen hoe bijvoorbeeld olievlekken zich verspreiden of schepen zich gedragen die stuurloos zijn. Door het MOS-centrum wordt de taakuitvoering zelf en de inzet van technische middelen veel effectiever. Bovendien beperkt de pro-actieve taakuitvoering het optreden van incidenten en hun effecten.

Een tweede belangrijk element van het MarNIS concept is de invoering in alle Europese lidstaten van een nationaal "Single Window" voor het inwinnen en afhandelen van informatie over reis en lading van schepen die Europese havens aandoen. Een kapitein of scheepsagent hoeft deze informatie nog slechts één keer naar dit nationale "Single Window" te sturen. Het Single Window verspreidt vervolgens de informatie op maat naar de diverse overheidsinstanties zoals havenbedrijven, douane, immigratiediensten en milieu-inspecties.  Dit bespaart schepen veel administratieve rompslomp.

Vervolgtraject
Het MarNIS team onder leiding van Rijkswaterstaat praat na de demonstraties verder met de Europese Commissie over het opstellen van een implementatieplan voor het MarNIS concept. Voor elke lidstaat heeft invoering van het MarNIS concept technische, organisatorische en juridische consequenties. Deze moeten eerst in beeld gebracht worden voordat het concept kan worden ingevoerd. Het is dan ook belangrijk dat bestuurders en potentiële eindgebruikers als kapiteins, loodsen en scheepvaartverkeersleiders de kans krijgen om mee te praten over de invoering van het concept. De demonstraties in Genua en Lissabon zijn onderdeel van dit proces. De uiteindelijke implementatie is gepland voor 2012-2020.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.