Home»Actueel & Opinie»Artikel

« Vorige artikel

'EU wil veel minder CO2-uitstoot transport'

28-03-2011

BRUSSEL 28/3 - In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector 60 procent lager zijn dan nu. Dat staat in voorstellen die de Europese Commissie maandag presenteert.

De verladersorganisatie EVO, die het stuk al kon inzien, zegt het plan volledig te onderschrijven. Maar het kan volgens haar alleen slagen als de EU het investeren in nieuwe technieken stimuleert en echt werk maakt van het liberaliseren van het spoornetwerk. Ook moeten de administratieve lasten voor de transportsector omlaag en dienen vervoerders vrij te zijn overal in de EU hun diensten aan te bieden.
In het 'witboek' van de Europese Commissie staat onder meer dat de helft van alle trajecten boven de 300 kilometer per spoor of via de binnenvaart afgelegd moeten worden. Bron: IEX.nl

Persbericht
EVO pleit voor investeringen, innovatie en marktwerking in EU-transportbeleid

Verladers positief-kritisch over vandaag gepresenteerd Witboek Transport van de Europese Commissie

De Europese Commissie presenteert vandaag haar plannen voor het EU-transportbeleid. In dit Witboek worden doelen en plannen geformuleerd om tot 2050 het goederenvervoer te optimaliseren, duurzamer en veiliger te maken. Het belangrijkste doel van de Commissie is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector met 60 procent in 2050. Verladersorganisatie EVO onderschrijft dit doel van harte. Wel vindt zij dat dit alleen kan worden bereikt als de Europese Unie over haar eigen schaduw stapt en gaat investeren in nieuwe technieken, serieus werk maakt van een geliberaliseerd Europees spoornetwerk en beleid voert én afdwingt dat goederenvervoer efficiënter maakt.

Logistiek is belangrijke economische pijler/smeerolie van de economie
Het goederenvervoer is een onmisbare schakel in de Europese economie. Efficiënt goederenvervoer draagt veel bij aan de Europese welvaart. Bovendien zorgt de logistieke en transportsector voor veel werkgelegenheid. Tevens stelt het Nederlandse bedrijven in staat om handel te drijven in een globaliserende wereld en zorgt het voor een snelle en efficiënte afstemming van vraag en aanbod.

Investeer heffingen goederenvervoer in innovatie
De reductie van schadelijke uitstoot met 60 procent is volgens EVO een goede ambitie. De wetenschap leert wel dat klimaat- en milieudoelstellingen eerder worden bereikt door research & development dan door beleid en regelgeving van overheden. Het zou volgens EVO van lef getuigen als de Europese Commissie en nationale overheden dat erkennen en volop gaan samenwerken in het stimuleren van innovatie. Opbrengsten van heffingen die het goederenvervoer betaalt voor vervuiling en gebruik van de infrastructuur moeten in dat kader ook daadwerkelijk geïnvesteerd worden in innovatie. EVO denkt dan bijvoorbeeld aan investeringen in nieuwe aandrijftechnieken (elektrische voertuigen in het personenvervoer) en optimaler gebruik van de bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld ITS, SESAR, ERTMS en RIS). Ook moeten Europese en nationale overheden energie-efficiënte voertuigen, zoals de LZV, op het Europese wegennet toelaten.

Meer marktwerking nodig
De Europese Commissie heeft een aantal ambities geformuleerd die moeten leiden tot multimodaliteit. Zo wil de Commissie bijvoorbeeld dat 50 procent van trajecten boven de 300 kilometer met het spoor of de binnenvaart worden afgelegd (2050). EVO heeft op zich geen bezwaar tegen dit doel. Eerlijke concurrentie, ook tussen verschillende modaliteiten, is een goede zaak, evenals het bevorderen van een combinatie van modaliteiten. Wel wijst de organisatie op de verantwoordelijkheid die de Europese Commissie hierin zelf heeft en snelstens moet nemen. EVO wil dat het Europese spoorwegennet zo snel mogelijk volledig wordt geliberaliseerd. Bovendien moeten cabotagebeperkingen worden afgeschaft. Vervoerders moeten vrij zijn om overal hun transportdiensten in de EU aan te bieden, ook om leegrijden te voorkomen.

Eenvoudige regels, eenduidige handhaving
Efficiënt vervoer en daarmee economische groei wordt ook belemmerd door tal van administratieve lasten en regels. EVO dringt er bij de Europese Commissie op aan haast te maken met het uniformeren en vereenvoudigen van regels. Dat zou het goederenvervoer verlossen van veel administratieve rompslomp en onzekerheid over regels en de wijze van handhaving. Zo dient bijvoorbeeld de handhaving van de digitale tachograaf geüniformeerd te worden evenals het beprijzingssyteem dat Europa mogelijk wil maken. Het creëren van een Single European Sky (één Europees luchtruim) en de Maritime Blue Belt (geen douanecontrole communautaire zeevracht) zijn twee tot de verbeelding sprekende voorbeelden waarbij de efficiëntie in het goederenvervoer toeneemt en de lasten voor het bedrijfsleven en de schadelijke effecten van vervoer worden gereduceerd.

Meer investeringen nodig
Europa heeft zich ten doel gesteld de meest concurrerende economie ter wereld te worden (Lissabon-agenda). Volgens EVO is het dan wel noodzaak om de komende decennia de bereikbaarheid van economische centra in Europa veilig te stellen. Het verkeer neemt immers alleen maar toe. Nu al kost congestie de Europese economie jaarlijks 1 procent van het BBP. EVO doet daarom een beroep op de Europese Commissie om boter bij de vis te doen. Zo hard en afrekenbaar als de duurzaamheidsambitie wordt geformuleerd, zo hard moet ook de ambitie van de Commissie zijn om congestie bij alle modaliteiten een halt toe te roepen.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (4)

ps

Laten we Nauw eerst maar eens zorgen dat we de vrachtwagen mores nieuw in het schip mogen zetten dat er één omreken factor komt van euro naar cct ,want één nieuwe volvoer motor van 500pk kost maar27000 euro daar ga je niet reviseren en dan gaat het in de binnenvaart bij de kleinere schepen allemaal sneller.Hiermee zijn we niet afhankelijk van allerlei dure mannen als bv pon power.waarom moet ccr altijd achter de feiten aanlopen en eigen regeltjes verzinnen terwijl de techniek al lang voor handen is ,laat ze eerst eens ophouden met vergaderen en in de praktijk gaan kijken ,wat ze allemaal verlult hebben hadden we in hele binnenvaart al goede motors staan voor niks
15-7-2012 16:25

fred

het zou is verstandig zijn dat echt het probleem aanpakken maar dat doen ze niet want dat schaat de schatkist en dat ken niet dus blijven ze van af onder trappen .want als ze bovenaan beginnen staat hun leven letterlijk op het spel.maar ga vooral zo door dat trappen onder aan de ladder tot dat die het beu zijn en eens terug gaan schoppen ,maar nee dan zijn ze verbouwereerd want ze doen het toch zo goed
16-10-2011 16:58

optifuel

Begin maar vast met Opti-Fuel, niet alleen minimaal 5% brandstofbesparing. Maar ook een vermindering van de Co2 uitstoot van 20% tot 50%!!
16-6-2011 10:36

Hein.

Ik dacht dat over 35 jaar, de gasolie op was? Dan varen we allemaal op biodiesel of andere brandstof. Dus CO2 neutraal.
28-3-2011 18:39