Home»Ondernemen»Branche»KB-organisaties vinden verhoging stroomtarieven Rotterdam onacceptabel

« Vorige artikel

KB-organisaties vinden verhoging stroomtarieven Rotterdam onacceptabel

26-08-2010

De walstroomverplichting in Rotterdam houdt de gemoederen stevig bezig. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft onlangs alle schippers een brief gestuurd, om ze te wijzen op de verhoging van het walstroomtarief naar 27 eurocent/KWh. Daarbij lijkt het handhavingsbeleid in de praktijk soms zeer rigide te worden toegepast. Op beide zijn van de leden al diverse boze reacties binnengekomen.
Kantoor Binnenvaart onderschrijft deze reacties volledig. Het is onredelijk om de schipper nog zwaarder te belasten door hem ook nog eens de kosten van de benodigde infrastructuur in rekening te brengen.

Het HbR wekt in de brief de suggestie dat wij ingestemd zouden hebben. Het tegendeel is waar, er is door ons heftig bezwaar gemaakt tegen de in onze ogen - destijds al - veel te hoge tarieven. Wij hebben het HbR er altijd op gewezen dat de walstroomacceptatie en -gebruik door de sector hier in belangrijke mate van afhangt.

In de brief wordt verwezen naar de testfase, waarbij de grootste binnenvaartorganisaties betrokken waren. Dat klopt echter maar ten dele. De betrokkenheid betrof de technische eisen voor de walstroomkasten en het realiseren van een simpel betalingssysteem.
Tijdens de testfase kwamen weinig noemenswaardige problemen naar voren, ook omdat de deelname vrijwillig was. Wel werd ook toen al geklaagd over de hoge prijs, omdat aan boord in tegenstelling tot aan de wal het meeste elektrisch gebeurd. Dat is altijd duidelijk aan het HbR verteld, er zou aandacht aan besteed worden, maar uiteindelijk verschool het HbR zich achter het energiebedrijf.
Nu het generatorverbod in de havenverordening is opgenomen komen de praktijkproblemen pas boven water. Zowel technisch, logistiek/fysiek als kostprijstechnisch. Ook de problemen met de aardlekschakelaars zijn nog niet opgelost.

Prijsbeleid
Wat de prijs betreft heeft Kantoor Binnenvaart altijd gehamerd op een lage netto KWh-prijs, die zeker niet boven die van een gewone walaansluiting mag liggen. Als sector hadden/hebben we daar echter geen zeggenschap over. Bovendien is de energiebelasting van 0,07 euro/KWh (nog) niet verdisconteerd, waardoor het effect nog nadeliger uitpakt.
Het Havenbedrijf schrijft dat hij de aanloopverliezen en de kosten van de pilot voor zijn rekening neemt. Dat klinkt erg nobel, maar het betekent dat bij ongewijzigd beleid de kosten voor de schippers na 2013 nog zullen
toenemen, terwijl hun baten nihil zijn. Omwonenden en Gemeente Rotterdam profiteren.
Aan boord van de binnenvaartschepen is geïnvesteerd in de noodzakelijke eigen stroomvoorziening die voldoet aan eisen van geluid en emissie. Het standpunt van de Kantoor Binnenvaartorganisaties is dat het daarom niet verdedigbaar is dat schippers daar bovenop moeten meebetalen aan de kosten van de stroomkasten en de walinfrastructuur.

Industrietarief
Er is pas geleden een werkgroep ingesteld om de gerezen problemen het hoofd te bieden. Eén van de eisen van onze kant is dat ENECO overgaat tot het berekenen van het industrietarief. De binnenvaartsector is tenslotte een belangrijke economische bedrijvigheid voor de haven.
Het gaat niet aan om schippers ten bate van de gemeenschap op te zadelen met kosten die extra op hun eigen investeringen drukken. Dat is dubbelop.

Vergelijk het met de automobilist die je niet in het openbaar vervoer krijgt omdat een ov-kaartje bovenop de vaste autokosten komt. Rijkswaterstaat heeft nu als proef bedacht om in een bepaalde regio automobilisten een ov-trajectkaart te geven mits ze uit de spits blijven. Geprojecteerd op het Rotterdamse walstroombeleid, moet je, om het gebruik van walstroom aan te moedigen, de stroomprijs op een niveau brengen, dat aansluit op de aan boord al aanwezige voorzieningen. Dat pleit eens temeer voor een gereduceerd industrietarief.

Wanneer wij de indruk krijgen, dat er niet serieus wordt omgegaan met de klachten van de schippers zullen wij juridische stappen niet uitsluiten. Het is bijvoorbeeld maar zeer de vraag of ENECO, de huidige stroomleverancier, het alleenrecht mag hebben om de energie te leveren. Immers, de energiemarkt is in 2004 vrijgegeven en iedere consument heeft daarin vrije keuze.

Schrijf een reactie

Je dient een Vaart account te hebben om te kunnen reageren. Klik hier om in te loggen of je aan te melden.
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.